Ameerika Ühendriikide läänerannikul möllavate ulatuslike metsapõlengute suits liigub üle Atlandi ookeani Põhja-Euroopa suunas ning võib mõjutada ka Eesti õhukvaliteeti. Seda, kas meie õhk on puhas või mitte, saab vaadata õhuseire kaardilt. 

Eesti suunas liikuvast suitsupilvest annavad tunnistust ilmaprognoosides kasutatavad Copernicuse atmosfääri seireteenistuse satelliidipildid.

Ühendriikide läänerannikul on hiigeltulekahjud möllanud juba ligi kuu aega ja atmosfääri on paiskunud mh üle 30 miljoni tonni süsinikdioksiidi.

Looduskatastroofide puhul on eriti selgelt aru saada, et meil on vaid üks koduplaneet: suurpõlengud paiskavad atmosfääri nii palju saastet, et suitsupilvi võib kohata isegi enam kui 8000 km kaugusel.

Maastikupõlengut saaste on hoomamatult massiivne

Maastikupõlengutest eralduvad peamiselt CO2 ja veeaur. Lisaks lenduvad osakesed (sh tahm), süsinikoksiidid, lenduvad orgaanilised ühendid, lämmastiku- ja väävliühendid jt ühendid.

Maastikupõlengutest tulenev saaste sõltub tulekahju kestusest ja intensiivsusest ja põlenud ala kogupindalast ning põlenud taimede liigist ja kogusest.

California maastikupõlengute puhul on CO2 heide hinnanguliselt juba praegu suurem kui on elektrijaamadest pärinev heitkogus.

Põlengutest pärinev saaste võib olenevalt ilmast ja hajumistingimustest kanduda tulekahju kohast teisele poole maakera. 

Nagu teada, on peened tahmaosakesed inimese tervisele ohtlikud, kahjustades kopse ja soodustades südame ja veresoonkonna haiguste teket. Ilma suitsetamata suitsetajaks! 

Atmosfääris põhjustab saaste pilvede ja sademete teket ja tekib suletud ring – ilmastikunähtused on omakorda tingitud saastest.

Ühendriikide lääneranniku massiivsetest maastikupõlengutest saanud alguse välgulöökidest, mis on hea näide sellest, kuidas ilmastikunähtused on põhjustanud õhusaaste allikate tekke.

Vaata hommikul õhuseirekaarti

õhuseire kaart

Seda, kas sissehingatav õhk kodukohas on puhas või mitte ning kas metsapõlengute suits on Eestisse jõudnud saab vaadata koguni kahest avalikus kasutuses olevast allikast: Eesti andmeid edastab pidevalt õhuseire kaart ohuseire.ee, Euroopa õhusaasteandmeid saab jälgida sellelt kaardilt.

Eesti Keskkonnauuringute keskusel (EKUK) on õhukvaliteedi mõõtmiseks püsti pandud kümneid seirejaamu ja lisaks õhusaastele mõõdab osa neist ka õietolmu kontsentratsiooni õhus – seda muuseas leidub teatud määral isegi hilissügisel!

Suur osa mõõtejaamadest paiknevad Põhja-Eesti ranniku lähedal, ja Tartus, Pärnus, Paldiskis, Kuressaares jm. Just esmaspäeval, 21. septembril oleks mõistlik vaadata kaarti kuna CAMSi prognoosi järgi võib täna Eesti õhk olla saastunud Ameerika Ühendriikide metsapõlengute tolmuga. 

Hommikul, kella 8 ja 9 vahel on näha vaid VKG tehase läheduses veidi kõrgemat saastet. Loodame parimat!

Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.