Puhkuste aeg on alanud. Meil on välja pakkuda üks idee, kuidas kasulik ägedaga ühendada ja Eesti looduse heaks midagi teha. Valikus on kahed talgud: ebapärlikarpide elupaikade ja kukemarjanõmme taastamine.

Juhendatud talgud on jõukohased ka linnainimesele. Eesti-Soome ühisprojekti raames saab juulis osaleda kahtedel talgutel ja taastada haruldasi ebapärlikarbi elupaiku ning kukemarjanõmme.

Talgud toimuvad juba järgmisel nädalal Pärlijõel ja Rammu saarel. Mõistlik oleks end kohe kirja panna, kui on tunne, et Eesti looduse heaks tegutsemine on täpselt see, millega oma puhkusepäevi täita.

Haruldane võimalus saada talgukogemus

Keskkonnaameti talgutel saab käed külge panna Eesti haruldaste liikide seisundi parandamiseks, õppida tundma põnevaid loodusväärtusi ning preemiaks tehtu eest nautida head seltskonda ja leili kuumas saunas.

Talgud toimuvad Eesti-Soome ühise LIFE projekti „Läänemere rannikuelupaikade võrgustike taastamine“ raames.

Et meie rannikuelupaikade hooldamisel saaks kaasa lüüa võimalikult palju huvilisi, toimub projekti jooksul Eestis ja Soomes kokku ligi 30 talgulaagrit.

Keskkonnaamet kutsubki taas vabatahtlikke, kes tahaksid asjatundlikul juhendamisel taastada looduskooslusi Lahemaa rahvusparki Pärlijõele ja Kolga lahe maastikukaitsealale Rammu saarele talgutele.

12.-14. juulil Pärlijõel

12.-14. juulil toimuvate Pärlijõe talgute eesmärk on parandada nii Eestis kui maailmas haruldase ebapärlikarbi elupaiku.

Ebapärlikarbi eluiga küündib heades tingimustes, jaheda ja puhta veega forellijões üle 130 aasta. Ühistalgutel lammutatakse Pärlijõel koprapaise, eemaldatakse lõheliste rändetõkkeid ja puhastatakse kudekoelmuid.

Puhkehetkedel räägitakse talgute peategelase, vähetuntud ebapärlikarbi omapärasest eluviisist ja otsitakse Eesti suurimast rahvuspargist karujälgi, õpitakse kuulama ja märkama nahkhiiri ning köetakse sauna.

19.-21. juulil Rammu saarel

Rammu saarel toimuvatel talgutel 19.-21. juulil taastatakse Eestis haruldaseks muutunud kukemarjanõmme. Et liigirikka nõmme kinnikasvamist kadakate ja väikeste mändidega vältida, tuleb need nõmmelt eemaldada.

Loe kukemarjanõmme kohta lähemalt ELFi lehelt

Puud varjutavad päikest armastavate liikide elupaiku ning mändide okkavaris kahjustab pinnast hapestades nõmmele omast alustaimestikku.

Neil talgutel tutvutakse muuhulgas Rammu saare põneva ajaloo ja loodusväärtustega ning päev lõpeb soome saunas.

„Talgutel osalemine on suurepärane võimalus ühendada looduskaitseliselt vajalik ja kasulik töö meeldejääva elamusega looduskaunites paikades, kuhu muidu ehk niisama uitama ei satu,” rääkis Riina Matverk, KKA projektijuht.

Talgutele on oodatud nii üksikisikud, pered kui ka sõpruskonnad või kasvõi töökollektiivid. Ühine töö Eesti looduse heaks kannab mitut pidi vilja: vaim on erksam ja keha taas aimu, mida tähendab füüsiline pingutus.

Rannikumere ja väikesaarte kaitseks

Sel kevadel on projekti raames juba peetud Kolga lahe väikesaartel kähriku ja mingi jahti, et tõrjuda ohtlikke võõrliike ja kaitsta saartel pesitsevat linnustikku kiskluse eest.

Mitmetes Soome lahte suubuvates jõgedes ja nende kallastel Lahemaa rahvuspargis on käimas välitööd, mille käigus täpsustatakse koosluste ja liikide seisundit ning kavandatakse tegevusi nende elutingimuste parandamiseks.

Välitööde tulemuste põhjal valmivad liikide ja koosluste taastamiskavad, mis on järgmise viie projektiaasta jooksul kavas ka ellu viia.

Tallinna linn, mis on üks projekti partnereid, on juba teinud Paljassaare poolsaarel liigirikaste rannaniitude taastamiseks roostiku tõrjet 16 hektaril ja võsaraiet 5 hektaril ning sel suvel hooldab ala ligi 40 veist.

Eesti-Soome LIFE projekt „Läänemere rannikuelupaikade võrgustike taastamine“ on suunatud rannikumere ja -koosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupaikade ja vee-elustiku tervendamiseks. Ettevõtmine kestab 31. märtsini 2025. a. Projekti kohta saab pikemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Pilt: Wikipedia

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.