Valitsus kiitis heaks Eesti liitumisele Euroopa Liidu liikuvuspaketi vastu esitatud kohtuhagidega, et seista EL-i ühisturu väärtuste ja rohe-eesmärkide täitmise eest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul ei käi Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud põhimõtted sama jalga teiste Euroopa Liidu eesmärkidega, mis püüdlevad rohelisema transpordi poole ning konkurentsivõimeka majanduse poole. Probleemiks on ühesuunalised kaubaveod, kus sihtpunktist tagasi sõidetakse tühjalt.

„On täiesti põhjendamatu ning keskkonnavaenulik sundida kaubaautosid regulaarselt sõitma tühjalt tagasi koduriiki. Esiteks seab see Eesti vedajad ebasoodsasse konkurentsi, tõstab kaupade veohinda ja halvendab tervikuna meie majanduse konkurentsivõimet. Teiseks, tühivedude tegemine suurendab oluliselt ökoloogilist jalajälge,“ ütles minister.

Euroopa komisjon leidis oma hiljutises mõjuanalüüsis, et tühivedude tegemine põhjustab aastas kuni 2,9 mln tonni täiendavaid süsinikdioksiidi heitmeid, suurendades sellega maanteevedude CO2-heidet aastas ligi 5% võrra.

Lisaks toovad NOx ja PM2,5 heitmed kaasa veel kuni 25,9 miljoni euro väärtuses kulutusi erinevate kahjudega tegelemisest.

Minister Taavi Aasa sõnul on arusaamatu rahvusvahelistel vedudel kehtestatud nõue kohaldada autojuhtidele marsruudile jäävate riikide palga ja puhkuse nõudeid, kui sellistel vedudel liikmesriigi siseveoturul teenuseid ju ei osutata.

„Tegemist on kaupade ja teenuste vabale liikumisele seatud protektsionistlike piirangutega, mis pole kooskõlas ühisturu põhiväärtustega,“ lisas ta.

EL-u Liikuvuspakett jõustus eelmise aasta 21. augustil, kuid mitmed nõuded kohalduvad järk-järgult järgnevatel aastatel.

Uus pakett muutis sõidukijuhtide töö-ja puhkeaja nõudeid, rahvusvahelisele autoveoturule pääsemise reegleid ja autoveo-ettevõtjana tegutsemise nõudeid. Kehtestati uued normid sõidukijuhtide komandeerimisele jne.

Eesti seisukohad esitab Euroopa Kohtule Välisministeerium. Liikuvuspaketi vastu on juba esitanud kohtuhagid Leedu, Bulgaaria, Rumeenia, Küpros, Malta, Ungari ja Poola.

Veokijuhtide töötingimuste reformist saab lähemalt lugeda siit

Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.