blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com
rarefilm.net

Eesti Geoloogiateenistus andis “Aasta tegu 2018” auhinna interaktiivsele kaardistamislahendusele

Eesti Geoloogiateenistus pärjas “Aasta tegu 2018” tiitliga interaktiivse kaardistamise lahenduse, mis võimaldab kogutud info otse tööpõllult kaardiserverisse saata. Geoloogide töö teeb see uuendus oluliselt mugavamaks.

Tartu Ülikoolis on geoloogia olnud aastakümneid üks populaarsemaid loodusteaduslikke erialasid. Pole ka ime, geoloogide uurimisobjektiks on kogu planeet Maa. Eesti teadlased on üleilmselt tunnustatud ning oodatud rahvusvahelistesse projektidesse.

2018. aastal loodud Eesti Geoloogiateenistus (EGT) ülesannete hulka kuuluvad hüdrogeoloogiline seire, rannikute vaatlus ja seismoloogiline seire, geoloogia valdkonna uuringute teostamine, kompetentsuse arendamine sellel alal ning valitsusele ettepanekute tegemine maapõue uurimiseks ja kasutamiseks.

EGT pealisülesanne on vastutusrikas: teadlased peavad uurima ja süsteemi panema kõik Eestis leiduvad maavarad, et oleks võimalik kokku leppida maapõuepoliitika aastani 2050.

Nende õlule jääb ka ühiskondliku debati juhtimine teemal, milliseid maavarasid ning mil moel oleks Eestis mõistlik kasutada. EGT on Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses.

2018. aasta kokkuvõtteid tehes valis Eesti Geoloogiateenistuse tööpere esimest korda aasta teo ja aasta kolleegi.

Eesti Geoloogiateenistuse “Aasta tegu 2018” tiitli sai innovaatilised interaktiivsed geoloogilise kaardistamise vahendid, aasta kolleegiks nimetati hüdrogeoloog Siim Tarros.

TEISTEL ON, TEEME MEILE KA!

Välja töötatud interaktiivne kaardistamise lahendus võimaldab geoloogilisel marsruudil kogutud infopunktide kirjeldusi mobiiltelefonist või tahvelarvutist otse väljalt EGT kaardiserverisse saata.

Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo tõdeb, et infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine geoloogilistel välitöödel on arenenud riikides enam kui kümneaastase ajalooga. Et Eesti on maailmakuulus IT-riik, siis tuli teadlastel julgus hakata samas suunas mõtlema.

“Väikese tõuke saime ka Soome kolleegidelt, keda visiteerisime maikuus. Soome Geoloogiakeskus näitas meile kuidas nad on telefonis kasutatavaid IT vahendeid kasutanud oma Kvaternaari kaardistamisel,” rääkis Soesoo.

Möödunud suve alguses hakati asja lähemalt uurima, rakendusgeoloogia peaspetsialist Sigrid Hade käis Eesti Geoloogiateenistuse koostööpartneri AlphaGISi kontoris uurimas kas teadlastel oleks võimalik välitöödele kaasata mõnd sarnast vahendit.

“Kuna geoloogilisele kaardistamisele olid lubanud ka teised EGT osakonnad minna, siis suve keskel võtsid hüdrogeoloogid idee üle ning vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpuse, andmehalduse spetsialist Rauno Torpi ja mitmete teiste meie inimeste toel programmeeritigi vajalikud “vidinad” ning katsetati kogu süsteemi geoloogilisel kaardistamisel Häädemeeste piirkonnas,” kirjeldas Alvar Soesoo.

“Soovin siinjuures tänada kõiki meie kolleege, kes välikatsetel osalesid, kannatlikkuse eest. Geoloogiliste andmete standardiseerimine on Euroopa Liidu maade ühine eesmärk. Seda tüüpi IT-lahendused aitavad seda eesmärki saavutada ka Eestis.”

eesti geoloogiateenistus

Aasta tegu 2018 meeskond. Vasakul Alvar Soesoo, EGT juht

“Aasta kolleeg 2018” tiitli võitis hüdrogeoloog Siim Tarros. Siimu iseloomustati tööka, sõbraliku ja abivalmis kolleegina, kes loob enda ümber sümpaatse õhkkonna ja aitab alati hädaolukordades.

2018. aastal tööd alustanud Eesti Geoloogiateenistuse põhiülesanded on Eesti geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmebaaside pidamine, geoloogilised uuringud, seired ning valitsusele nõuandjaks olek maapõue uurimise ja kasutamise alal.

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com