ELMO kiirlaadimistaristu hankega on paras segadus: võitjaks kuulutatud Elektrilevi ei saa võtta laadijaid üle, sest teine pakkuja, Luku-Expert vaidlustas hanke tulemuse. 1. septembril kiirlaadijad tummaks siiski ei jää: kuni kohtulahendini jätkab KredEx teenuse pakkumist.

Eesti Elektromobiilsuse Programmi kiirlaadimistaristu (ELMO) avalikul enampakkumisel kõrgema hinnaga pakkumise teinud LukuExpert vaidlustas hanke tulemuse, kus võitjaks jäi madalama pakkumise teinud Elektrilevi OÜ.

Segadus on suur, Autogeenius viskas õhku kahtluse, et 1. septembrist ELMO võrgust elektriautosid enam laadida ei saa. ELMO pressiteatest selgub, et see paanika on siiski ennatlik, KredEX jätkab teenuse pakkumist senistel tingimustel kuni on sõlmitud leping uue teenuseosutajaga.

Palusime Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialistil Juku Paulusel siiski ELMO hanke ümber toimuva puntratantsu tagamaid veidi lähemalt selgitada.

Palun täpsustage, mis osas Luku-Experdi pakkumus ei vastanud hanke tingimustele? Meedias on selgitatud, et pakkuja puhul ei olnud kindlust, et teenust jätkusuutlikult pakkuda suudetakse. See on siiski üsna üldsõnaline põhjendus.

Lühidalt kokku võttes, kuna enampakkumise menetluses saab arvestada ainult õiguslikult siduvaid dokumente mingi pädevuse omamise või teenusepakkumise võimekuse kohta, siis paraku ei saanud hankekomisjon vastavaid Luku-Experdi esitatud dokumente arvesse võtta.

Lihtsamalt selgitades, uus potentsiaalne omanik pidi näitama oma võimekust tagada teatud elektritööde tegemise pädevust või kehtivat lepingut selliste võimekuste hankimiseks, või siis tegema ühispakkumuse koos sellise ettevõttega, kellel nõutud võimekused on.

Luku-Expert küll teatas, et nad saavad kolmanda osapoole kaudu vajalikke elektritöid teha, kuid lepingut või muud õiguslikult siduvat dokumenti, mis päriselt tõendaks selle kolmanda osapoole kohustust Luku-Experdile elektritöid teha ja seeläbi tagada laadimistaristu katkematu toimimine, ei esitanud.

Miks eelistas hindamiskomisjon Elektrilevi pakkumist?

Vastus peitubki eelmise küsimuse vastuses. Võitvaks saab tunnistada ainult sellise pakkumuse, mis vastab nõuetele. Kõigile pakkumuse esitajatele olid samad nõuded.

Luku-Expert ei vastanud nendele ja ainuke pakkumus, mis vastas, oli Elektrilevi oma, seega polnudki muud võimalust kui minna edasi ainukese tingimustele vastava pakkumusega.

Milline on praeguseks seis hankega? Kas on võimalik, et tulemus tühistatakse ja kuulutatakse välja uus hange?

Tingimustele vastas üks pakkumus ja selle pakkumusega läheme ka edasi lepingu sõlmimise suunas. Võimalus enampakkumise vaidlustamiseks on seaduses ette nähtud võimalus ja sellega tuleb iga sellise protsessi puhul arvestada. Samuti ka sellega, et kohus teeb oma otsuse sõltumatult.

KredEx on teatanud, et ABB jätkab teenuse pakkumist ning laadimistaristut saab jätkuvalt kasutada ka alates 1. septembrist. Loodame, et kohus teeb kiiresti oma otsused, et olukord venima ei jääks.

Kõrvalseisjale jääb arusaamatuks, miks suur laadimisvõrk nii odavalt “maha äriti”. Kas pakkumuste hind oli adekvaatne?

Uuel omanikul on mitmed kohustused (sh erinevatele standarditele vastavuse lisamine laadimisjaamadele), mis nõuavad väljaminekuid.

Riigi jaoks oli elektrisõidukite laadimistaristu loomise eesmärk elektriautode leviku kiirendamine ning see eesmärk sai täidetud, kuid tuleb arvestada, et sellise taristu omamise ja käigus hoidmise ning kaasajastamisega kaasnevad ka kulud. Seega, hind oli adekvaatne.

Kas on lootust, et me saame peagi ka CSS standardiga laadijad?

Jah, CSS standardiga laadijate lisamine on hanke tingimustesse sisse kirjutatud ja need tulevad.

OOTAME KOHTULAHENDIT

Tallinna halduskohus rahuldas Luku-Expert OÜ esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri (tookord Urve Palo) käskkirja kehtivuse 30 päevaks (13. septembrini), keelates ministeeriumil ja SA-l KredEx sõlmida Elektrilevi OÜga lepingut ELMO kiirlaadimistaristu võõrandamiseks.

Ministeerium ja SA KredEx esitasid ka määruskaebuse, mille Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata. Vaidluse lahendamine jätkub Tallinna halduskohus.

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Mis saab edasi? Luku-Expert on saanud esialgse õiguskaitse. Halduskohus peab nüüd otsustama, kas MKM on hanke läbiviimisel ja tulemuste kuulutamisel olnud korrektne.

Juhul kui kohtulahend on hankijale positiivne ehk kõik on tehtud õigesti, saab Luku-Expert halduskohtuse otsuse 30 päeva jooksul vaidlustada ja edasi kaevata ringkonnakohtusse.

Sealt edasi on riigikohus. Võimalikud on ka variandid, et ringkonnakohus või riigikohus saadavad otsuse tagasi alama astme kohtusse… Nii nad vaidlevad kuni aegade lõpuni kuniks targem järele ei anna.

Üks on kindel: ABB remondib olemasolevaid kiirlaadijaid veel vähemalt 5 järgmist aastat, kui just hanke võitja üleöö mõne teise tootja laadijaid kasutusele ei võta.

KredEXi ametlik teadaanne elektriauto omanikele on loetav siit

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.