Kolmapäev, 28. veebruar 2024
Ühendriikide keskkonnaühendus Sierra Club analüüsis LNG-pöörde kliimamõju: USA-s oleks uute projektide käivitamise tagajärjed katastroofilised. Keskkonnasäästjate eestvedaja Jaak-Kristian Sutt teeb kokkuvõtte uuringust, pikemalt saab ingliskeelsena lugeda siit.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik kiitis 1. juuli Postimehe artiklis hoogsat LNG-stumist: “Gaasiturg teeb praegu ennaktempos LNG-pööret – riigid toetavad terminalide ehitamist, müüjad otsivad uusi pikaajalisi tarnijaid. LNG-pööre on täiesti tehtav ning gaas jääb taastuvenergia parimaks partneriks, nagu Euroopa Liit seda ka ametlikult käsitleb.”

Ameerika Ühendriikide suurim looduskaitseorganisatsioon Sierra Club tõdeb aga, et olemasolevate andmete põhjal oleks USA LNG ekspordi suurendamine kliimakatastroof.

Kui USA peaks heaks kiitma 25 uue LNG eksporditerminali rajamise, võib keskkonnaühenduse Environmental Integrity Project (EIP) hiljutise analüüsi kohaselt lisanduda atmosfääri täiendavalt 90 mln t kasvuhoonegaase aastas.

See on vaid jäämäe veepealne osa, sest EIP uuringus vaadeldi üksnes terminali tekitatavaid heitekoguseid ja need moodustavad LNG terminalide ja veeldamisjaamade enda käitamisest tulenevatest heidetest umbes 5% – heitekoguste tegelik number võib seega olla 1,8 mlrd t aastas!

Sierra Club on EIP-i anaüüsist lähtudes välja arvutanud, et elukaare põhiselt  – maagaasi ammutamisest kuni lõppkasutuseni – arvestades oleks planeeritud 25 LNG terminali mõju võrreldav ligikaudu 450 kivisöejaama ehitamisega. Võrdluseks: maailmas on kokku umbes 2400 tegutsevat kivisöejaama.

LNG-pöörde tuules ei saastata ega kuumutata üksnes õhku: käegakatsutavam ja arusaadavam on mõju meie tervisele. Heidetel on tõestatud osa kasvajaliste haiguste ja hingamisteede haiguste kasvus.

LNG tarbijatele elukeskkonna katastroof siinpool Palli välja ei paista: meie saame toad soojaks ning autodele elu sisse puhuda. Seni kuni kõik koledused on “kaugel” või “silma alt ära”, me samastuda ei oska. Ega taha.

Loe siit gaasikütuste tulevikust

Kaanepilt: Unsplash

KOMMENTEERI SIIN