Reede, 2. juuni 2023
RAIT Faktum & Ariko Balti riikides läbi viidud uuringust selgub, et peaaegu pool eestlastest kasutab sülearvutit igapäevaselt. Kõige rohkem kasutatakse sülerit meelelahutuseks, kuid ka töötamiseks ja õppimiseks.
Kolm Baltimaad ja nende läptopparid

Võrreldes teiste Balti riikidega näitas küsitlus, et üleüldine sülearvuti kasutamise harjumus on kõrgem Eestis ja Leedus ning pisut madalam Lätis. Leedus kasutab läptoppi igapäevaselt või natuke 68% vastanuist, eestlastel on üldnäitaja peaaegu sama, 66%. Lätlased võtavad 57% järele. 

Eesti tulemustest selgus, et 53% küsitletud meestest ja 46% naistest kasutab sülearvutit iga päev. Võrdluseks, et tahvelarvuteid kasutab igapäevaselt ainult 11% vastanutest ning lauaarvutit 37%.

Keskmiselt kasutab sülearvutit iga päev iga teine eestlane, aga kolme Balti riigi võrdluses ei ole me siiski tipus – Leedus kasutab läptoppe igapäevaselt rohkem kui pool küsitlusele vastanuist. Lätis “vaid” 43%.

Sülearvuti kui isiklik lustikast!

Üllatuslikult kasutatakse läptoppe kõige rohkem meelelahutuseks – suur ekraan ja kaasaskantavus teevad selle nutiseadmetest ilmselt mugavaimaks lustikastiks – kuid õnneks paljud ka teevad tööd või õpivad rüperaali abil.

 74% kõigist vastanutest ütlesid, et kasutavad rüperaali kodus erinevatel meelelahutuslikel eesmärkidel, ja 47% kasutab sülearvutit kodus töötamiseks. 31% kasutab sülearvutit töökohas – see viimane on küllalt kõnekas fakt Eesti “e-tiigriks” olemisest ja selgitab miks pandeemia esimese laine järel enamuses kontorites vanaaegne “8st 5ni” rütm taastus…

Sõltumata sellest, kus süleriga parasjagu maha istutakse, kasutatakse seda uudiste lugemiseks, suhtlemiseks, ka töötamiseks. 

64% vastanuist tunnistasid, et rüperaalist loevad nad kõigepealt uudiseid, 53% kukub suhtlema, 51% töötab, ja 43% sooritab e-oste. 34% ehk üle kolmandiku kasutavad oma sülerit filmide vaatamiseks.

Koguni 69% 18-24-aastastest eestlastest kasutab sülearvutit õppimiseks, millest järeldub, et tudengite hulgas on sülearvuti jätkuvalt esimene valik teiste seadmetega võrreldes. Selles vanusegrupis on ka enim neid, kes on süleri ostnud mängimiseks – iga teine noor teeb seda!

Üks väga huvitav tõsiasi selgus RAIT Faktum & Ariko läbi viidud küsitlusest veel: sülearvutit kasutavad koduste seinte vahel meelelahutuseks need, kes on märkinud end hetkel töötuna, pensionäriks või tudengiks. 

Sülearvutit töövahendina kasutavad enim aga need inimesed, kes vastasid, et teevad tööd ning kelle sissetulek on keskmisest kõrgem. Lisaks märkisid läptopi töövahendina tudengid, kes seda iseseisvaks tööks vajavad.

sülearvutit
Mida kõike läppariga teha saab

Uuringu vahendas Huawei Eesti, tabelid RAIT

Foto: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.