Turu-uuringute AS viis Eesti Meediaettevõtete Liidu tellimusel läbi internetikasutajate uuringu ja näib, et paradigma muutus on toimunud:  infokanalitest olulisimad on interneti uudiskeskkonnad, alles seejärel tulevad televisioon ja raadio.

3. mai on rahvusvaheline ajakirjandusvabaduse päev ning Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul on rõõmustav just sel päeval tõdeda, et inimesed otsivad teavet kvaliteetajakirjandusest mitte sotsiaalmeediast.

Rohkem kui aasta väldanud koroonakriis on toomas või juba toonud paradigma muutuse: koguni 81% vastanud inimestest peab tähtsaks interneti uudiskeskkondi, 78% hindab televisiooni olulisust ja 54% raadiot. Facebook ja muu sotsiaalmeedia on populaarsuselt neljandal kohal 41 protsendiga.

Interneti uudiskeskkondi peavad kõige olulisemaks teabekanaliks kuni 49-aastased. Televisioon on olulisim üle 50-aastaste jaoks ja raadio teabekanalina vanematele kui 74-aastastele.

Kõige loetavam Eesti internetikeskkond on Delfi, millel on uuringu järgi 68% lugejaid Eesti elanikest: kolmest 2 inimest avavad selle esimese kanalina. Järgnevad Postimees 60, Eesti Rahvusringhäälingu veeb 49 ja Õhtuleht 24 protsendiga.

22% lugejatest loeb ainult ühte kanalit, 29% kahte, 32% kolme ning 17% lugejatest saab info enam kui kolmest uudiskeskkonnast.

Tasulisi internetikeskkondi loeb kokku 15% inimestest. Neist 4% loeb ainult erakanaleid ning 11% loeb nendele lisaks ka Rahvusringhäälingu veebi. Tasuta internetikeskkondade lugejaid on 68%.

Eesti Meediaettevõtete Liitu kuuluvatel väljaannetel oli 1. aprilli seisuga 150 000 tasulist digitellijat, see arv on pidevas kasvutrendis. Kui aga vaadata suhtarve, loeb enamus portaalidest ikka vaid pealkirju…

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.