Uuring: talverehvide valikul saab otsustavaks pidamine jääl2 minuti lugemine

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Soomes läbi viidud uuring kinnitab, et talverehvide valiku tähtsaim kriteerium kasutajate jaoks on rehvide pidamine jääl. Selgus ka, et naastrehvide kasutamine põhjanaabrite seas on võrreldes varasemaga taas kasvanud.

Meie maanteeameti sõsarorganisatsioon Soomes, Trafi.fi viis projekti “Turvaline liiklus 2025” raames läbi uuringu, milles selgitas välja talverehvide olulisemad valikukriteeriumid.

Soomes on talverehvid kohustuslikud detsembri algusest kuni veebruari lõpuni, sarnaselt Eestile võib ilmastikuolude tõttu rehvide lubatud maksimaalset kasutamisaega pikendada. Ühena vähestest riikidest Euroopas on Soomes lubatud naastrehvide kasutamine. Naastrehvidega võivad sõita ka välismaalt tulnud sõidukid.

Talverehvide ostuotsuse langetamisega kaasneb mitmeid olulisi valikuid, sest arvesse tuleb võtta nii teelpüsivust, hinda, vastupidavust, rehvimüra, aga ka keskkonnamõjusid. Uuringuga püüti selgust tuua sõiduautorehvide valikut mõjutavate tegurite osas ja hinnati neid valikuid liiklusohutuse seisukohast.

KASUTAJATE PRIORITEEDID ERINEVAD

Uuringus osalejatel paluti teha valik kahe erinevate omadustega rehvi vahel. Selgus, et kõige olulisemaks peetakse teelpüsivust jäisel teel. Kui oli vaja teha valik, kas hea pidamine jäisel või märjal teel, valis 79 % vastajatest teelpüsivuse jääl.

Naastrehvide kasutajate jaoks on jäätunud teekattel püsimine olulisem kui nende jaoks, kes eelistavad lamelle, ning selles osas ollakse ka kompromissitud.

Lamellrehvikasutajate vastused jagunesid pisut enamate variantide vahel, kuid ka nende jaoks oli pidamine jäisel teel olulisem pidamisest märjal teel.

Keskkonnasõbralikkust ja hinda võrreldes tegi 58 % vastajaist valiku soodsama rehvi kasuks, isegi kui see on keskkonnavaenulikum. Lamellrehvikasutajad hindasid keskkonnasõbralikkust mõnevõrra olulisemaks.

Kokkuvõtteks pidasid need, kes valisid naastrehvid kõige tähtsamaks pidamist jäisel teel, lamellikasutajate puhul oli erinevaid olulisi aspekte rohkem.

POPULAARSED NAASTREHVID

Uuringust selgus, et võrreldes varasemate aastatega on naastrehvide kasutamine Soomes kasvanud, kuid põhjuseks võib olla ka endisest mõnevõrra erinev vastajate valim. 19 % vastajaist kasutab sel talvel lamellrehve, Lõuna-Soomes oli nende osatähtsus suurem – 33 %.

Keskkonnahoiu aspektist on positiivne, et lamellrehvide kasutamine on mõnes Soome piirkonnas kasvanud. Teadlikumad ollakse linnades, kus autodele pannakse talveks alla enamasti lamellrehvid.

Lumest vabal teel kulutavad naastrehvid teekatet rohkem, mis tekitab tolmu ja paiskab õhku inimese tervisele kahjulikke nano-osakesi. Lamellrehvid on ka vaiksemad, mis aitab vähendada üldist liiklusmüra, aga muudab ka autosõidu sõitjateruumis viibijate jaoks nauditavamaks.

EESTIS SEIS SARNANE

Aeg-ajalt viivad kindlustusfirmad Eestis läbi tarbijaküsitlusi ning uurivad, milliseid rehve talvel eelistatakse. 2016. aastal selgus PZU kindlustuse küsitlusest, et koguni 77% ostab naastrehvid.

Naastrehve eelistavad kasutajad, kes sõidavad rohkem maanteel ja linnast väljas. Valiku esmane kriteerium on teel püsimine jäistes oludes ning sõiduvõimekus hooldamata teedel: “naeltele” omistatakse võrreldes lamellidega paremat haardumist kehvades teeoludes.

Allikas. Trafi.fi. Tõlkis: Lena Murd. Kaanepilt: Ylle Rajasaar

Jaga

AVALDA ARVAMUST!