Kolmapäev, 28. veebruar 2024
Onlinerite ajastu on jõudnud Eestisse. Kantar TNS-i poolt Google’i tellimusel tehtud värske ülemaailmne uuring internetikasutajate käitumise kohta näitab, et eestlased otsivad teavet üha rohkem liikvel olles.

Eesti internetikasutajatest vanuserühmas 16-34 külastab umbes 90 protsenti veebi nutitelefonis ning nende käsutuses on keskmiselt rohkem kui kolm võrguühendusega seadet.

Google’i Balti riikide juhi Vytautas Kubilius’i sõnul heidab uuring valgust teemadele nagu muutused seadmete ökosüsteemis, tarbijate videokasutuses ja sellele, mida tulevikus oodata tarbijatehnoloogia valdkonnast.

Samuti näitab uuring selgelt uut tarbija tüüpi, keda võib nimetada onlineriks: “Mobiilsete seadmete pealetung jätkub, mis omakorda mõjutab, kuidas inimesed üksteisega ning digitaalse maailmaga suhtlevad.” rääkis Kubilius.

ONLINEREID LEIAB IGAS VANUSERÜHMAS

Uuringust selgub, et 82 protsenti eestlastest kasutab internetti isiklikel eesmärkidel, mis ühtib identselt ka globaalse näitajaga. Kõige aktiivsemad kasutajad on uuringu andmetel 25–34-aastased ja 35–44-aastased – vastavalt 21 ja 20 protsenti kõigist internetikasutajatest.

Seevastu erinevalt levinud ettekujutusest, et veebi kasutavad pigem noored, näitab uuring, et interneti kasutamise jaotumine vanuserühmiti on suhteliselt ühtlane. Internet on keskkond, mis annab igas vanuses inimestele võimaluse suhelda.

Täna on igal eestlasel keskmiselt 2,6 seadet, millega on võimalik internetti külastada. Globaalsel tasandil on see näitaja isegi kõrgem –2,9 seadet inimese kohta. Seevastu keskmisel 16–34-aastasel Eesti kasutajal on rohkem kui kolm võrguühendusega seadet.

EESTLASED EELISTAVAD JÄRJEST ENAM NUHVLEID

Uuringust selgub ka, et eestlased otsivad teavet sageli liikvel olles. Üle 60 protsendi kõigist inimestest kasutab nutitelefoni ja üle 60 protsendi kõigist internetikasutajatest kasutab internetti just nutitelefonis. Igal aastal see protsent kasvab.

Seda näitajat suurendavad peamiselt 16–34-aastased, kelle hulgas umbes 90 protsenti internetikasutajaid külastab internetti nutitelefonis, kuid näitaja kasvab aasta-aastalt oluliselt kõigis vanuserühmades.

Üha enam eestlasi on veebis ka televiisori vaatamise ajal. Nimelt üle 60 protsendi 16–44-aastastest kasutab internetti paralleelselt telerivaatamisega.

INTERNETIOSTLEMISE POPULAARSUS KASVAB

Eesti veebikasutajatest 90 protsenti otsivad internetist peamiselt teavet, umbes 75 protsenti täidavad oma kohustusi veebis, üle 50 protsendi kasutavad internetti meelelahutuseks, üle 30 protsendi aitavad teisi inimesi neid veebi teel juhendades ja üle 15 protsendi laadivad sisu internetti. Eestlaste internetikäitumine vastab üldjoontes ülemaailmsetele suundumustele.

Vähemalt korra kuus otsib 75 protsenti eestlastest internetikasutajatest teavet toodete ja teenuste kohta, üle 70 protsendi kasutavad kaarte oma asukoha või marsruudi määramiseks ja üle 75 protsendi teevad veebioste.

Kõige populaarsemad tegevused veebis on otsingumootorite kasutamine (üle 90 protsendi), sotsiaalvõrgustikud (üle 70 protsendi) ja videote vaatamine veebis (üle 80 protsendi).

Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda tarbijabaromeetri analüütilises veebitööriistas.

Allikas: Kantar TNS. Pilt: Pixabay

KOMMENTEERI SIIN