Uuring: meeste jaoks pole naiste saamatus roolis probleem, pigem vastupidi

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Londoni autojuhtide täiendkoolituse instituut IAM uuris, kuidas reageerivad vastassoost juhi oskamatule autojuhtimisele naised ja mehed. Kui meeste rooliviha mõjub kiretapjana, siis roolis raplev naine üht osa meestest hoopiski erutab või tekitab kerget frustratsiooni.

Kui naised tunnevad roolis vihaselt või oskamatult käituva mehe kõrval end ebaturvaliselt, siis vastuolulisel kombel vaid 48% briti meestest peab naiste saamatut autojuhtimist ebaatraktiivseks. Üle poole meestest ehk 52% leiab hoopiski, et see on lausa turn-on.

Kümnepunkti skaalal eri käitumismustreid hinnates jäi meeste arvamus naisautojuhist samaks: nii oskuslikku kui halba autojuhtimist demonstreerinud naise atraktiivsust hinnati mõlemal puhul 6,1 punktiga: roolimisest tähtsamaks peetakse naise välimust.

Meestele näidati videoid, kus naised autoroolis sahmisid ja valesid otsuseid vastu võtsid: nende kehakeel jäi stressivabaks, see kõneles pigem frustratsioonist: uuringus osalenud mehed kortsutasid kulmu, nihelesid ja muutusid rahutuks.

Videod, kus naised näitasid üles saamatust parkimisel, manööverdamisel või juhtisid autot nii, et tähelepanu oli teel toimuvalt kõrvale kaldunud, tekitasid meestes pigem kaasaelamist. Jääb mulje nagu tahaksid mehed abituid naisi aidata ja kaitsta karmi liikluse eest.

Sõida turvaliselt, siis tuleb ka armastus

Uuringuraporti lühikokkuvõttes tõdevad teadurid, et halb autojuhtimine muudab potentsiaalsed partnerid märkimisväärselt ebaatraktiivsemaks. Eriti vastumeelseks peavad seda naised.

Otsides vastust palju arutelusid põhjustanud küsimusele, kas halvad autojuhid on ka armuelus ebasoosingus, selgus uuringust, et halbu autojuhte peetakse oskuslikest juhtidest tõesti lausa 50% ebaatraktiivsemaks.

Käitumispsühholoog Jo Hemmings kommenteeris uuringut järgmiselt: “Ei ole mingit kahtlust, et valdava enamiku vastajate ja peaaegu kõikide naissoost vastajate arvates on halb autojuhtimine kindel kiretapja.”

“Samas on huvitav vaadelda sugupoolte erinevaid reaktsioone. Mõned mehed reageerisid nähtule lõbustatult ja naersid saamatute naiste üle. Naised seevastu väljendasid selget pahameelt.”

Hoidu neist käitumismustritest

Naistele mõjuvad meeste liikluskäitumise juures kõige halvemini ohtlikud möödasõidud, liiklusraev, saamatu parkimine, sõidu ajal telefoni näppimine ja oskamatu manööverdamine.

Meestele aga on naiste liikluskäitumise osas enim vastukarva saamatu manööverdamine, rooli taga selfide klõpsimine, sõidu ajal telefoni näppimine, oskamatus liigelda ringristmikul ja suvaline parkimine.

Uuringutulemused kinnitavad hüpoteesi, et halvad autojuhtimisoskused põhjustavad tugevaid instinktiivseid emotsionaalseid reaktsioone, millel on seos ka hinnanguga atraktiivsusele.

Samuti nähtub, et vastassugupoole halb sõiduoskus põhjustab naistel tugevamaid negatiivseid reaktsioone ning selle tulemusena peetakse halbu autojuhte ka ebaatraktiivsemaks.

Halb autojuhtimine kujutab endast liiklusohtu, kuid see võib mõjutada ka inimsuhteid. Inimesed peaksid oma autojuhtimise ja ohutu liiklemise oskusi senisest kõrgemalt väärtustama.

Õpi õigesti parkima ja ära endelda!

Naised tunnevad end ebaturvaliselt roolis vihastavate meeste seltsis. Meestele aga käib pinda kui naised end roolis pildistavad (endeldavad, selfe’ itavad). Mõlemaid ärritab kui autojuht sõidukit parkida ei suuda.

Lausa 84% naistest tundis negatiivseid emotsioone pärast meesautojuhtide saamatu juhtimise ja liiklusraevu nägemist.

Samas on roolis sahmerdaval naisterahval siiski mingigi lootus: kuna üle poole briti meestest ei heitu, kui õrn daam autojuhtimisega toime ei tule vaid peab seda hoopiski sooliseks iseärasuseks, antakse vead andeks.

Meeste kiretapjate TOP5

– oskamatu manööverdamine
– roolis enesepiltide tegemine
– sõidu ajal sõnumite saatmine
– oskamatu liiklemine ringristmikul
– saamatu parkimine

IAM uuringu taust

Londoni IAM liiklustäienduskoolituse keskus koos käitumispsühholoog Jo Hemmingsiga korraldasid uuringu, kus osalejatele näidati videosid hästi ja halvasti autot juhtivatest vasatassoo esindajatest.

Samal ajal mõõdeti naiste ja meeste pulsisagedust, pupillide laienemist, pilgutuste sagedust ning analüüsiti kehakeelt.

Loe siit, mida naised meesjuhtide puhul jälestavad

Tõlkis Marika Johannson. Kaanepilt: Pixabay

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.