Elektroonikaettevõte LG Electronics korraldas küsitluse, et välja selgitada, kes Eestis rohkem toidulaua eest muretsevad. Uuringu tulemusena selgus, et jätkuvalt on naised need, kelle hooleks on toidupoolise poest koju toomine.

Kõikidest vastanud naistest rohkem kui 80% tunnistas, et just nende ülesandeks on poes käimine ja toidukaupade koju toomine. Vastanud meestest rohkem kui kolmandik – 37% – pidasid toidulaua eest vastutavaks iseennast.

Eestis läbi viidud uuringust selgub seegi, et mida suurem on leibkond, seda vähem vastutavad mehed igapäevase toidupoes käimise eest. Viie- ja enamaliikmelistes peredes käivad toidupoes kõigest 3% meestest, kuid kahe kuni kolme pereliikmega leibkondades ligi 20% meestest.

Lisaks ilmnes uuringust, et 60% elanikest vastutavad oma toidulaua ja poeskäimise eest ise, ega jää lootma teistele pereliikmetele. Kõrgeim on see näitaja 50-59- aastaste seas, kus ligi neli viiendikku vastanutest teevad sisseoste ise.

Vaid pool 18-29-aastastest vastanud noortest peab igapäevaselt ise toidupoes käima ning üle 10% tunnistas, et vanemad ja vanavanemad on need, kes neile toidu lauale toovad.

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Kahjuks ei ole selles uudises öeldud, kui palju ja milliseid vastajaid sel küsimustikul oli. Lisaks sellele, et saame teada, naised ostavad toitu, saab LG nüüd paremini suunata ka oma tootetutvustusi: korralikku külmkappi läheb vaja igas majapidamises.

…kui noored ehk välja arvata, sest nemad muretsevad söögitegemise pärast suhteliselt vähe ning järelikult ei vaja nad ka hiiglasuurt külmikut. Tulevikus on kodumasinad nagunii värkvõrku ühendatud ning loevad meie soove meie tervisenäitajate põhjal. Kapike täidab end ise. Naljaga pooleks, noored valmistuvad tulevikuks oskuslikult!

Pisut toidab see küsitlus kujunenud eelarvamust: noored elavad vanemate kulul, mehed kujutavad endale asju ette, ja naised peavad kogu seda koormat oma õlgadel kandma. Ei ole päris nii, eks. Kuna uuringute tagamaid eriti ei avata ning pikemat analüüsi pole võimalik lugeda, siis räägime LG-le veel paarist vaatenurgast.

Sotsiaalteadlased kinnitavad, et Eesti ühiskonnas on toimunud märgatav muutus peres vastutuse jagamisel või õigemini, selle avalikul välja näitamisel: kui on pere, siis vastutatakse ühiselt. Murelikuks võiks teha pigem teadmine, et üle kolmandiku eestlastest elab üksinda. Eks ole seegi ajastu märk.

Või siis hoopis see, et eestlaste popim tegevus teleri ees on… söömine! Nimelt viis seesama LG Electronics koostöös Mindshare agentuuriga 2016. aastal läbi uuringu telerivaatamise harjumuste kohta Balti riikides.

Uuringu tulemustest selgus, et populaarseimad tegevused eestlaste seas on söömine (61%), internetis nutitelefoni, tahvelarvuti või sülearvutiga surfamine ning söögivalmistamine (33%). Kõige vähem populaarsem tegevus eestlaste jaoks, mida telerivaatamise ajal teha, on armatsemine (8%).

Nii nad välja suridki, ja külmkappe ei vajanud varsti enam keegi…

Allikas ja meedia: LG Electronics blogi. Kaanepilt: LG Electronics reklaam “That Day is Now”

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.