Neljapäev, 29. veebruar 2024
Suure tõenäosusega leiame end peagi taas olukorrast, kus ainus legaalne liikumisviis on kodumaa looduses liikumine. Keskkonnaagentuur viis virumaalaste seas läbi vooluveekogude puhkamiseks kasutamise küsitluse: Kunda jõgi on ülekaalukalt parim kalastuse-, supluse- ja jalutamise paik, ja kui see kord nii äge on, eks siis või seda teistestki maakondadest uudistama minna.

Keskkonnaagentuur küsis virumaalastelt, kui palju viimase aasta jooksul on nad püüdnud oma kodukandi ojade ja jõgede ääres kala, supelnud, jalutanud, niisama aega veetnud. Uuringu eesmärk oli teada saada kui tähtsad on kohalikud vooluveekogud puhkemajanduslikult.

„Mida paremas looduslikus seisundis on veekogud, seda suurem on eeldatavasti puhkemajanduslik potentsiaal nende kasutamisel ehk need pakuvad rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid,“ selgitas Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Marko Vainu, kes uuringu läbiviimist juhtis.

Virumaalasi küsitleti projekti Life IP CleanEST raames. Selle projekti jooksul tehakse mitmeid olulisi veekogude looduslikku seisundit parandavaid tegevusi: näiteks taastatakse kalade rändevõimalusi ja jõelisi elupaiku, ka on käsil jääkreostuse eemaldamine ja põllumajandusliku hajureostuse piiramine.

Kokku küsitleti virumaalasi tosina veekogu osas. Nimekirjas olid Soolikaoja, Alajõgi, Erra, Kohtla, Kunda, Loobu, Pada, Purtse, Selja, Sõmeru ja Võsu jõgi ning Udriku oja.

Tegemist on veekogudega, mis on Life IP CleanEST projekti valitud välja ökosüsteemiteenuste kaardistamiseks – projekti tegevuste tulemusena toimuvad nendel veekogudel eeldatavasti muutused nii ökosüsteemiteenuste pakkumises kui tarbimises.

Kunda jõgi on kõige kuulsam

Virumaalaste jaoks on kala püüdmiseks kõige populaarsemad kohad Kunda, Loobu ning Purtse jõgi. Kalamehi ei meelita eriti Kohtla ja Erra jõgi ning Udriku oja.

Marko Vainu sõnul on kalapüük kindlasti aktiivsem just neil jõgedel, kus on võimalik nn vääriskala, näiteks lõhet ja meriforelli ning jõeforelli saada.

„Loobu ja Kunda on väga head forellijõed, kuna nad on laiad ja seal on palju sobilikke püügikohti. Purtse jõgi on aga ajalooliselt olnud üks parimaid lõhejõgesid Eestis, mille elustik oli sisuliselt väljasurnud, ent nüüd hakanud tasapisi taastuma, “ kommenteeris Vainu.

Suplemise poolest on esikolmikus samuti Kunda, Purtse ja Loobu jõgi. Kui Kunda jões ujutakse selle suudmes, sest sealsamas on ka Kunda rand, siis Purtse jõe puhul toodi populaarseimate kohtadena lisaks suudmele välja ka Püssi paisjärv ja Maidla küla, Loobu jõel aga Kadrina ja Loobu paisjärved.

Jõe kaldal jalutajate – matkajate hulgas on kõige populaarsem jälle Kunda jõgi, järgnevad Purtse jõgi ja Rakvere linnas voolav Soolikaoja. Kõige vähem jalutajaid ja matkajaid satub Udriku oja ning Sõmeru ja Erra jõe äärde.

Jõgede ääres lihtsalt puhkamise, näiteks piknikupidamise poolest on kõige menukamad ikka Kunda, Purtse ja Loobu jõed.

Tihedalt Loobu kannul on Soolikaoja. Kõige vähem käiakse passiivselt puhkamas Udriku oja ning Kohtla ja Erra jõe ääres.

Lühidalt: kõige armastatum jõgi virumaalaste seas on Kunda jõgi, teisel kohal on Purtse jõgi ja kolmandal kohal Loobu. Need kolm sobivad mistahes puhkusemaiguliste tegevuste harrastamiseks.

Vähem tuntud ja harvem väisatavad on Udriku oja ja Erra jõgi. Nende avastamise mõtet ei tasuks maha laita, on ju tegu populaarsete jõgede lisajõgedega: Udriku oja on Loobu jõe üks kahest suuremast lisaharust, Erra või ka Uhaku või Koljala jõgi Purtse jõe vasakpoolne “käsi”.

Küsitlusele vastas 8320 inimest, mis on ligi 8% piirkonna täisealistest elanikest. Valimi moodustasid nii Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa (v.a. Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn) kui ka Harjumaa Loksa linna ja Kuusalu valla elanikud.

Küsitluse tulemusi kasutatakse vooluveekogude ökosüsteemiteenuste tarbimise hindamiseks. Life IP CleanEST kestab 2028. aastani. Analoogne küsitlus viiakse läbi ka 2023. ja 2027. aastal.

Allikas: Keskkonnaagentuur

KOMMENTEERI SIIN