Arenguseire Keskus tutvustab sel nädalal uuringut “Platvormitöö Eestis 2021”. Selgub, et Bolt jt. digiplatvormid annavad nädalas tööd ligi 56 000 inimesele. Selline töö ei ole aga kuigi tulus, sest platvormitöötajate ühe kuu netosissetulek kõigilt töödelt jääb keskmisele palgale alla.

Platvormitöö on digitaalse töövahendusplatvormi abil leitud tööotste tegemine erinevatele klientidele. Platvormitöö võib olla nii kohapõhine kui veebipõhine ning väheseid või spetsialiseerunud oskuseid eeldav.

Enim tuntud platvormitöö tüübid on sõidujagamine, kullerteenus, aga ka IT-töö ja graafiline disain veebiplatvormidel. “Platvormitöö Eestis 2021” käsitleb kaheksat enam levinud platvormitöö tüüpi.

Märtsis 2021 viis esindusliku valimiga uuringu läbi SaarPoll ning see valmis uuringusuuna “Tuleviku töö” raames.

Eestis teeb iganädalaselt digiplatvormide vahendusel töid ligi 56 000 inimest, selgub uuringust „Platvormitöö Eestis 2021“. Viimase aasta jooksul on platvormitööd teinud vähemalt korra üle 160 000 inimese.

Digiplatvormide vahendatud töö on Eestis ulatuslikult levinud, kuid peamiselt tehakse seda lisatööna. “Ampsu” tegijate hulk on kolme aastaga kasvanud, iga kuu teeb selliseid “otsi” ligi 100 000 inimest. Suurim kasvutrend on veebipõhiste tööde osas.

Iganädalaselt teeb digiplatvormide vahendusel regulaarselt tööd 7% tööealisest Eesti elanikkonnast. Valdavam osa neist osutab kullerteenuseid, sõidujagamise teenust ning teeb erinevaid töid teiste kodudes: näiteks hoiab lapsi, koristab, teeb remont- ja aiatöid jne.

Võrreldes 2018. aastal tehtud uuringuga on suurenenud aeg-ajalt platvormipõhiste tööampsude tegijate hulk – vähemalt kord kuus teeb seda ligi 100 000 inimest.

Igakuine netotulu jääb keskmisele palgale alla

Tööampsud digiplatvormide vahendusel on tihtipeale ajutist laadi ning ka sissetulek on väiksem kui oleks Eesti keskmisel palgasaajal. Loomulik on, et eelistatakse kodulähedast töötamise võimalust.

„Platvormitöötajate keskmine igakuine netosissetulek kõikide sissetulekuallikate peale on 1017 eurot, mis jääb alla sama perioodi Eesti keskmisele netopalgale – 1255 eurot,“ selgitas Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu.

„Seega on Eestis tehtav platvormitöö praegu üsna kohaliku iseloomuga, kuigi suured töövahendusplatvormid pakuvad töötajatele võrdlemisi lihtsat juurdepääsu ka globaalsele tööturule,“ lisas Vallistu.

Need ligi 160 000 inimest, kes aastas vähemalt korra on mõnd platvormitööd proovinud, teenivad seda tehes keskmiselt ligi viiendiku (18,4%) oma sissetulekust.

Niisiis võib öelda, et digiplatvormid on tööturu kasvav trend ning ehkki sissetulek pole nii stabiilne ja kõrge, kui seda oleks tavaline palgatöö, jagub “shrekke” ja “smurfe” piisavalt, sest vabadus, määrata ise paindlikult aega, millal töötada ning tegevust, mida proovida, kaalub üles saadava rahalise kasumi.

Jaga

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.