Reede, 2. juuni 2023
VW tarbesõidukite divisjon korraldas küsitluse “Eesti ettevõtete hoiakud elektrisõidukite suhtes”. Küsitlusele vastas 38 enamasti keskealist inimest. Neist suurem osa teadsid, mis elektriauto on, umbes viiendik omas ise ja kolmandik plaanib soetamist.

Volkswageni tarbesõidukite divisjon koos agentuuriga In Nomine korraldasid juulis tööautode kasutajate seas küsitluse “Eesti ettevõtete hoiakud elektrisõidukite suhtes”.

Küsitlusele vastasid Facebooki gruppide ja lehekülgede Møller Auto, Elektriautod Eestis, Eesti Kutselised Roolikeerajad, Wroomer liikmed ja huvilised. Vastajatelt eeldati, et nad lugesid küsitlusest välja eeldused, et tegu on ettevõtjaga, kes kasutab töösõitudeks firma autot.

Kokku vastas küsitlusele 38 inimest, kelle seas 37 meest ja 1 naine. 6 vastaja vanus jäi alla 30 aasta, enamus oli 40+. Üldistades olid vastajad seega keskealised, peamiselt Tallinnast, aga ka Keilast, Metsakülast, Võrust. 1 vastaja märkis oma rahvuseks venelane, ülejäänud eestlane.

34% küsitlusele vastanutest on tegevad turismi, majutuse ja toitlustuse alal ning 21% transpordi ja logistika alal.32% vastanuist plaanib soetada elektrisõiduki ja 26% on see juba kasutusel.

Suurem osa – 71% – märkis, et on kas kaassõitjana või ise roolis elektriauto kogemuse saanud. Samuti selgus vastustest, et Tallinna ja Harjumaa ettevõtted on elektriliste tarbesõidukite suhtes avatumad.

Kolmandik kaalub elektriauto soetamist

Üle veerandi, 26% vastanutest, on juba ostnud ettevõttesse elektrisõiduki, samas ligi kolmandik plaanib ostu. Elektriauto ostmist ei ole kaalunud või ei ole sellest huvitatud 42% küsitluses osalenuist.

Ettevõtted hindavad elektriautosid keskkonnasõbralikkuse pärast. Küsimusele, millised on suurimad eelised, märkis 63% heitgaaside puudumist ja 44% pidas seda jätkusuutlikuks investeeringuks. Koguni 26% leiab aga, et elektriautod on paremad, kuna need liiguvad kiiremini.

Rohkem laadijaid ja toetust palun!

Kinnitust leidis ka, et elektrisõidukite tihedamat kasutamist ja ostuotsuse tegemist kiirendavad riiklik toetus, madalam ostuhind, aku kiirem laadimine ja suurem laadimisjaamade arv.

60,5% vastanutest on seda meelt, et Eestis peaks olema rohkem laadimisjaamu. 26,3% ehk üle 1/4 leiab, et olemasolevad jaamad asuvad neist liiga kaugel.

Küsitusest selgub, et elektrisõidukitest huvitatud ettevõtted ei soovi esialgu oma laadimisjaama investeerida. 13%-l vastanuist on juba oma töökohas laadimisjaam ja 50% mõtleb sellele investeeringule tulevikus.

Ettevõtted ootavad riigilt elektrisõiduki ostutoetust, mida lubatakse alates sügisest, samuti ollakse huvitatud siinse laadimistaristu laiendamisest.

Kui hästi läheb, avaneb sügisel riiklik toetusmeede esialgse mahuga 1,2 mln eurot. Sellega plaanitakse anda toetust kuni 240 elektriauto ostmiseks, eelistatud on ettevõtted, kus autopark vajab väljavahetamist ning kel on suured kilometraažid.

Eestis on arvel 1298 elektriautot

2019. aasta 14. augusti seisuga on Maanteeameti andmetel registris 1298 elektriautot, keskmise vanusega 5 ja pool aastat. Kõige rohkem on Mitsubishi i-MiEV-e, 537. Teisel kohal Nissan Leaf 499 autoga.

Küsitluse täismahus leiab siit

[pdf-embedder url=”https://www.accelerista.com/wp-content/uploads/2019/08/Hoiakud-elektriautode-osas.pdf” title=”Hoiakud elektriautode osas”]

Kaanepilt: Indrek Jakobson. Allikas: In Nomine

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.