9 küsimust ja 9 vastust elektriautode ostutoetuse taotlemise kohta

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Elektriauto ostutoetuse taotlejatel on kiired ajad: 17. jaanuari hommikul kell 9 avaneb võimalus E-keskkonnas oma avaldus ära saata. 120 kiiremat saavad 5000 eurot toetust. Taotlejatel on töö käigus tekkinud küsimusi, millest 9 korduvat saatsime KIKi konsultantidele ja saime vastused.

E-keskkonnas elektriautode toetuse taotlust täites tuleb rida-realt järge ajada, et ükski vajalik dokument lisamata ei jääks. Enamus neist on sellised, mida autoostu puhul nagunii esitama peaks. KIK on vahepeal keskkonnas teinud ka mõne täpsustuse, tuginedes meie taotluse täitmise eksperimendile: tasub see lugu läbi lugeda.

AMTELi poolt toetuse taotlemiseks heaks kiidetud elektriautode nimekirja leiab siit

9 küsimust, 9 vastust

1. Toetuse tingimustes on kirjas, et maanteetranspordiga tegelevad ettevõtted ei tohi autot rentida ega kasu teenida. Kuidas on lugu taksofirmadega? Kas firma võib osta 15 autot ja neid taksona kasutada?

Piirang tuleneb riigiabi reeglitest ning kehtib antud toetuse puhul ainult maanteetranspordiettevõtjale rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel. Taksona võib toetusega soetatud autosid kasutada.

2. Kas autorendifirmad võivad osta 15 sõidukit ja need edasi rentida?

Jah, võivad. Selgitus eelmise küsimuse all.

3. Võimalik toetuse taotlemise skeem: projekti käigus ostetakse 15 elektriautot. Projekt lõpeb aasta möödudes, autod müüakse edasi näiteks rendifirmale. Kas selline asi on lubatud või auto peab olema siiski ühe omaniku valduses kuni on täidetud 80 000 km tingimus?

Kui auto ostnud isikul või ettevõttel tekib vajadus enne 80 000 kilomeetrise läbisõidu täitumist autot müüa, peab auto uus omanik toetusega kaasnevad kohustused üle võtma ning elektriauto uus ostja peab vastama määruses taotlejale esitatud tingimustele.

Toetuse saaja peab sel juhul KIKile teada andma, kellele soovib auto võõrandada ja ostja peab kinnitama, et on nõus kohustused üle võtma.

KIK hindab tingimuste täitmist. Rendifirmale müümine ei ole piiratud, kui rendifirma nõustub toetuse tingimusi täitma.

Juhul kui uus omanik ei ole nõus toetusega kaasnevaid kohustusi täitma või ei vasta toetuse saajale seatud nõuetele, peab toetust taotlenud isik toetuse proportsionaalselt tagasi maksma.

4. Võimalikud ettenägematud juhtumid: ettevõte läheb pankrotti ja ei suuda maksta toetusega soetatud elektriauto liisingut. Kas sellisel juhul peab ta elektriauto edasi müüma? Või annab liisingule tagasi ning liising müüb selle edasi?

On võimalikud erinevad variandid, neid tuleb iga kord eraldi hinnata.

5. Kui kaua saab esitada esimesse vooru toetuse taotlusi? Praegu on kirjas, et taotlusi saab esitada 31.12. 2020, aga on teada, et peaks tulema ka teine taotlusvoor, veel 120 elektriautot.

Esimese vooru taotlusi saab esitada kuni eelarve (600 000 eurot) täitumiseni. Kui vooru eelarve ulatuses on taotlusi esitatud, annab KIK oma kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites teada, et taotluste vastuvõtt on lõppenud. Suletakse ka E-toetuse keskkonnas taotluste esitamise võimalus.

6. Milline on prognoos, kui palju võiks tulla toetusavaldusi I vooru?

Huvi vooru vastu on olnud väga suur. Praegu pole võimalik prognoosida, millal vooru eelarve täitub. Hetkel sisestatud taotlused on väga erinevates etappides, st seal on nii lõpuni täidetud taotlusi (esitamiseks valmis) kui ka neid, kes on end keskkonnas kasutajaks teinud ning lihtsalt mõned lahtrid täitnud.

Samuti ei näita taotluste arv autode arvu, millele toetust taotletakse. Pärast taotluste esitamist saame hakata jälgima vooru eelarve täitumist.

7. Kui taotlusi tuleb rohkem kui 120, aga kõik vastavad tingimustele, siis kas need, kelle taotlusele toetusraha ei jätku, saadetakse automaatselt II vooru või tuleb neil taotlus uuesti E-keskkonnas esitada?

Vooru eelarvest välja jäänud taotletajatele antakse teada, et nende taotlus ei mahtunud toetatavate projektide hulka. Teise vooru tuleb paraku tehnilistel põhjustel taotlus uuesti esitada.

8. Tesla tüübikinnituse kohta on korduvalt küsitud: kes peaks tüübikinnituse väljastama? Maanteeameti registris on üks Model 3, mida toetusega osta saab, arvel. Seega peaks tüübikinnitus olemas olema?

Jah, Maanteeamet on kinnitatud, et Tesla Model 3-el on EL tüübikinnitus olemas. Nagu ka teiste automarkide puhul, saame taotluse juures auto nõuetele vastavust kontrollida, kui on esitatud tüübikinnituse number.

9. Tesla Model 3 toetuse taotlemise osas on segadus kuna Eestis esindus puudub, autod tellitakse netist ja tuuakse Hollandist Eestisse. Millised dokumendid peavad olema sellise tehingu puhul olemas? Näiteks Model 3 puhul ei olegi, hinnapakkumist, sest ostja konfigureerib auto internetis ja saab kohe ka selle hinna teada.

Taotluse juurde aktsepteerime Tesla kodulehe väljaprinti, kus on näha auto kirjeldus ja hind.

E-keskkonnas toetuse taotlust esitama

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.