Autoomaniku ABC: Kontrolli, kas su autol on kehtiv liikluskindlustus

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Liikluskindlustuse Fond tuletab meelde, et liikluskindlustus on kohustuslik kõigile liikluses osalevatele sõidukitele. Registris on üle 100 000 kindlustamata sõiduki. Õnnetuse korral järgneb kindlustamata sõiduki omanikule kahjunõue. Selgitame, kuidas liikluskindlustuse lepingu kehtivust kontrollida.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika järgi unustab igakuiselt mitusada autoomanikku oma sõiduki kindlustuslepingu uuendamata.

Märtsis saatis LKF välja 400 meeldetuletust neile, kes olid jätnud liikluskindlustuse lepingu uuendamata. Üle kolmandiku meeldetuletuse saajatest ehk 144 autoomanikku tegid seepeale kohe liikluskindlustuse.

Liikluskindlustuseta sõitmise eest saab politsei karistada ja see võib liiklusõnnetuse põhjustamisel kaasa tuua suure kahjunõude.

Seega oleks autojuhil kasulik aeg-ajalt kontrollida liikluskindlustuse kehtivust või näiteks seadistada mobiili meeldetuletus liikluskindlustuse lõppemise kohta.

Märtsi alguses oli liikluskindlustuse registris 719 700 kehtivat liikluskindlustuse lepingut ning 14 360 sõiduki või haagise suhtes kehtis automaatne liikluskindlustus.

Liiklusregistris oli samal ajal arvel 837 270 sõidukit ja nende haagist. Kehtivat liikluskindlustuse lepingut ei ole seega 103 210 sõidukil ja haagisel. Neid ei tohi liikluses kasutada.

NELI PÕHJUST, MIKS KINDLUSTUS JÄÄB TEGEMATA

Kõige tavalisem põhjus lepingu uuendamata jätmisel on lihtlabane unustamine. Seda on näidanud ka LKF-i kogutud tagasiside meeldetuletuse saanud autoomanikelt.

Teine põhjus on kontaktandmete muutumine: inimesed unustavad sellest oma kindlustusandjat teavitada. Nii ei jõuagi teated kohe lõppevast kindlustusest sõiduki omanikuni ja asi võib jääda kahe silma vahele.

Kolmas põhjus on koordineerimatus. Kui sama sõidukit kasutab mitu inimest, võib juhtuda, et keegi ei sõlmi liikluskindlustust.

Neljas põhjus: sõidukite hooajaline kasutamine. Varakevadel on mõistlik üle vaadata nii tsiklite kui ka teiste hooajaliste sõiduvahendite poliiside kehtivus.

KONTROLLI LIIKLUSKINDLUSTUSE KEHTIVUST NII

1. Mine LKF lehele ja ava kontroll-leht
2. Sisesta sõiduki registrimärk ja tee päring
3. Kui kindlustus on lõppenud, tegutse: võrdle kalkulaatoris eri seltside hindu

KUI KINDLUSTUST EI OLE, SIIS…

Kui liikluskindlustuse leping on sõlmimata ja selle sõidukiga põhjustatakse kahju, siis kannatanule hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja.

Peale kannatanule kahju hüvitamist tuleb kahju põhjustanud sõiduki juhil või sõiduki omanikul väljamakstud summa tagasi maksta LKF-ile või kindlustusandjale. Keskmine liikluskindlustuse kahjunõue oli mullu 1969 eurot.

Liiklukindlustuse Fond on liikluskindlustuse registri pidaja, -kindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja lepinguta sõidukite sundkindlustaja.

LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Loe siit, miks sundkindlustus on täiesti mõttetu.

Allikas: LKF

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.