Hea teada: Auto omanikuvahetus tuleb liiklusregistrisse kanda, et halbu üllatusi vältida

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Järgnev info on oluline kõigile, kel kavas oma autot müüa. Kui tehing sõlmitud ning uus omanik tahab autoga kohe ka sõitma hakta, tuleb omanikuvahetus liiklusregistris ära märkida, et kindlustusjuhtumi korral mitte kopsakat kahjunõuet saada.

Tänavu jaanuaris jõustus liikluskindlustuse seaduse muudatus, millega muuhulgas täiendati automaatset liikluskindlustust reguleerivaid sätteid.

See tähendab, et kindlustamata sõiduki omanik või vastutav kasutaja võib muutuda liikluskindlustusvõtjaks ka siis, kui ta ise pole selleks soovi avaldanud või lepingut sõlminud. Seadusemuudatuse valguses on sõiduki müügi puhul oluline alati kanda omanikuvahetus ka liiklusregistrisse.

Näiteks kui aasta jooksul pärast kindlustuslepingu lõppemist peaks toimuma sõidukiga kindlustusjuhtum, siis kolmandale isikule tekkinud kahju tuleb hüvitada viimati sõidukit kindlustanud kindlustusandjal.

Kindlustusettevõte omakorda hakkab hüvitatud kahju sisse nõudma inimeselt, kes liiklusregistris on märgitud kindlustuskohuslaseks. Ehk kui auto omanikuvahetus on ununenud märkimata, on endine omanik see, kellel tuleb hüvitada õnnetuse kulud kindlustusandjale.

Kaheksa asja, mida pead teadma auto kindlustamisest

! Automaatne liikluskindlustus rakendub siis, kui sõiduki viimasest kindlustuslepingust on möödas 12 kuud ja omanik ise uut liikluskindlustust ei sõlmi.

! Juhul kui sõiduki ajutiselt liiklusregistrist kustutamise kanne lõpeb, peatamise kanne taastatakse või liiklusregistris muutub kindlustuskohustusega isik, kuid kindlustuskohustus on täitmata, rakendub autole automaatne liikluskindlustus.

Automaatse liikluskindlustuse puhul tekib kindlustussuhe Liikluskindlustuse Fondi ja kindlustuskohustusega isiku vahel ehk kes on sõiduki omanikuna kantud liiklusregistrisse.

! Kui liiklusregistrisse on kantud sõiduki vastutav kasutaja, siis on sõiduki omaniku asemel liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus sõiduki vastutaval kasutajal.

! Kui sõidukit ei soovita pärast liiklusregistris registreerimist kohe kasutada, tasub selle registrisse kandmisega oodata.

! Kui uus sõiduk kantakse liiklusregistrisse ning samal päeval sellele liikluskindlustuse lepingut vabalt valitud kindlustusandja juures ei sõlmita, hakkab kehtima automaatne liikluskindlustus.

! Automaatset liikluskindlustust saab lõpetada kas kindlustuskohustuse täitmisega või kui sõidukit liikluses ei kasutata, siis kustutatakse see alaliselt või ajutiselt liiklusregistrist või registrikanne peatatakse.

! Kindlustusmakse määrad on automaatse liikluskindlustuse korral oluliselt kõrgemad, kui tavapärase liikluskindlustuse lepingu puhul.

! Tavapärase liikluskindlustuse lepingu puhul kindlustusjuhtumi toimumise korral omavastutust ei rakendata, automaatse liikluskindlustuse kehtivuse ajal toimunud kahjujuhtumi korral peab kindlustuskohustusega isik tasuma omavastutust 640 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta Liikluskindlustuse Fondile.

Loe siit eri kindlustusvõimaluste kohta

Allikas: LKF, Ergo

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.