Korteriühistu koosolekul ei jõutud kokkuleppele, kuhu märkida elektriauto parkimiskoht ja panna sinna juurde laadimispistik. Kired paisusid, maailmavaated põrkusid, koosolek läks lappama. Lugeja küsib, kas koosolekul salvestatud materjalist mõne mahlakama lõigu võib postitada ühismeediasse?

Konkreetne juhtum: 5-korruselises kortermajas Tallinnas on kahel elanikul elektriauto ning vähemalt üks pere plaanib lähiajal sellise ostu.

Korteriühistule tehti ettepanek, eraldada majaesistest parkimiskohtadest üks vaid elektriauto jaoks ning luua juurde laadimisvõimalus: on ettevõtteid, mis pakuvad ühistutele võimaluse paigaldada tasuta laadija ning edaspidi vaid teenuse eest maksta.

Paraku ei jõudnud majaelanikud koosolekul omavahel kokkuleppele, sest elektriautole eraldatud laadimiskoht võtaks ära ühe väärtusliku parkimiskoha, millega magalarajoonis on niigi kitsas.

Arutelu kiskus inetuks, elektriautodesse uskujaid süüdistati muuhulgas rohepesus ja soovis saada võrreldes teiste majaelanikega eriõigusi.

Lugeja, kes koosoleku materjali salvestas, küsib, kas tohib ühismeedias avaldada toimunust markantsemaid lõike, õpetuseks ja hoiatuseks teistele korrusmaja elanikele?

Andmekaitse Inspektsioon andis hiljaaegu sellele küsimusele selge vastuse: tohib salvestada ent vaid teatud juhtudel ja kindlaid regulatsioone järgides.

Isiklikuks otstarbeks võib salvestada

Ühistu koosolekut mõistetakse kui piiratud osalejate ringiga arutlusvormi. Üldiseks põhimõtteks on, et kui salvestada ainult isiklikuks otstarbeks ja oma isikliku salvestusvahendiga, on salvestamine lubatud.

Eelnevalt tuleb täita paar tingimust:

1. Koosolekul osalejaid teavitatakse salvestamise soovist
2. Salvestusseade asetatakse nähtavale kohale
3. Kui kehtib kokkulepe, et toimuvat ei salvestata, kehtib see kõigile seadmetele
4. Isiklikuks otstarbeks salvestatud materjal ei tohi sattuda kolmandate isikute kätte
5. Kui keegi ütleb, et ta ei soovi salvestisele jääda, tuleb tema soovi austada

Ilma teavitamata salvestamisel tuleb arvestada, et koosoleku sisu taasesitamist iseenda tarbeks ei saa ükski seadus tegelikult keelata.

Sisu jõudmine kolmandate isikuteni võib kaasa tulla probleeme, sest sel juhul ei ole enam tegemist isiklikuks otstarbeks salvestamisega.

Kuna sajaprotsendiliselt pole võimalik kontrollida salvestise edasist käekäiku ka juhul kui seda on jagatud ühe inimesega, on oht rikkuda kellegi õigusi või põhjustada talle kahju.

Ühistu lepib kokku

Kui salvestamine toimub ühistu otsuse alusel, toimub see reeglina järelkuulamise võimaluse andmiseks ning sel juhul peavad salvestamise ja jagamise reeglid olema kokku lepitud ühistu üldkoosoleku otsusega.

Jällegi kehtivad samad reeglid, mis ülal: seade peab olema nähtaval kohal ning kohaletulnutel on õigus öelda, et nad ei taha pildile või helisalvestisse jääda.

Vastuseks lugejale

Antud juhtumi puhul peaks koosolekul osaleja vaatama kõigepealt ühistu otsuseid salvestiste kohta, seejärel – kui on soov kindlasti lõike jagada – leppima kokku kõigi koosolekul osalenutega, et mingi osa materjalist on avalikkusele nähtav.

Kuna lappama läinud koosoleku materjalide avalikustamist vaevalt keegi tahab, on kooskõlastuste (soovitav kirjalikult) saamine ebatõenäoline.

Seega, jääb ära. Salaja salvestamine on nagunii küsitav tegevus, materjalide jagamine omakorda sütitab tüli. Selle asemel oleks mõistlik teha järgmiseks koosolekuks põhjalik ettevalmistus, võib-olla kutsuda kohale ka laadijaid paigaldavate ettevõtete esindajad ning oma naabrite eelarvamused kummutada.

Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.