Juunis uuenes maanteeameti teooriaeksam, mis asetab rõhku tulevase autojuhi oskusele liikluses päriselt hakkama saada. Lugeja küsib, kust saada uue teooriaeksami küsimusi ning kas peaks olema mures, kui autokool neid kätte ei anna?

Nõuka-ajal oli asi lihtne: autokoolides õpiti samade (enamasti Kalju Aleksiuse osalusel valminud) materjalide põhjal ning liiklustestide kogumikke ja “Autoaabitsat” ning “Inimene. Liiklus.Tee” pärandati põlvest põlve.

Nüüdisajal on olemas internet, kus kõige uuemad liiklusküsimused, ka need, millesarnaseid esitatakse alates juunist maanteeameti teooriaeksamil, on olemas. Tee kasutajakonto, maksa raha ja hakka õppima.

Paraku on elu näidanud, et enamusel juhtudest ei ole iseõppimine ülemäära efektiivne kui sellega ei kaasne selgitusi ja seoste loomist.

Küsimused võib küll pähe tuupida ja testid veatult sooritada ent autorooli istudes ei pruugi sellest kasu olla: vaja on mõista, kuidas päriselt liikluses asjad käivad.

Lugeja küsibki, et kas autokool on kohustatud juhikandidaate treenima maanteeameti uueks teooriaeksamiks LiiklusLab-i materjalide põhjal ning kas õpilane võib nõuda koolituse hinna alandamist kui talle ei anta enne riiklikku eksamit õigeid küsimusi kätte?

Kes ja kas üldse maanteeameti-poolselt hoolitseb selle eest, et autokoolid saaksid oma õpilasi riigieksamiks ette valmistada (riiklikud õppe- ja juhendmaterjalid, koolitused jms)?

Priit Tamra, Maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist vastab, et liiklusseaduse järgi on tulevase autojuhi ettevalmistamise kohustus mootorsõidukijuhi koolitajatel.

“Koolides toimub õpe vastavalt liiklusseadusele ja määrusele. Juhi koolitajatel on koostatud õppekava, kus on kirjeldatud muuhulgas ka tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks. Samuti on ette antud iseseisva töö sisu ja kohustusliku kirjanduse loetelu.”

Priit Tamra juhib siiski tähelepanu, et õpilasi ei pea autokoolis ette valmistama riigieksami veatuks tegemiseks vaid tulevased autojuhid tuleb koolitada iseseisvaks eluks liikluses. Nad peavad aru saama seadustest ja neid täitma ning suuta ohutult liigelda.

Iseõppimisele tuleks eelistada autokooli

Proovi näidisküsimusi lahendada siin. Mitu õiget said?

Maanteeameti uus teooriaeksam nõuab reaalset arusaamist liikluse toimimisest. Ka kõige usinam iseõppija ei saa reaalselt autorooli istumata aru, miks ja kuidas liigeldes asjad juhtuvad. Priit Tamra soovitabki soojalt oma teadmisi kogenud koolitajate käe all lihvida:

“Nagu eelpool öeldud, siis valmistavad juhte ette mootorsõidukijuhi koolitajad. Seega tuleks osaleda koolitaja poolt korraldatud tundides ja õppes ning järgida maksimaalselt õppekavas toodud tööde ja tegevuste sisu.”

Moodsal ajal nähakse õpilase-õpetaja suhet kui kahepoolset õpiprotsessi ning see, kas inimesest saab kord hea autojuht, sõltub tema enda motiveeritusest. Kõik hoovad õppe läbiviimiseks on koolitaja ja juhikandidaadi käes.

Kas autokool peab eksamiküsimused ette andma?

“Mootorsõidukijuhi koolitajad koostavad küsimusi õppimiseks ja kordamiseks ise. Või siis kasutavad selleks kõrvalist abi,” selgitab Priit Tamra.

“Seega on koolitajatel võimalus koostada uusi küsimusi siis, kui nad seda vajalikuks peavad. Maanteeameti eksamipiletid olid salastatud enne ja on ka edaspidi. Selles osas koolitajate jaoks midagi muutunud ei ole.”

Riiklikeks eksamiteks valmistamist reguleerib liiklusseadus ja järgnevad määrused:

Jaga

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.