Esmaspäev, 5. juuni 2023
Nagu paljude teiste auto kuluosade, varuosade ja töövedelike puhul, on ka mootorifiltri ja -õli vahetamine miski, mille arvelt kokku hoidmine ning mille tarbetult edasilükkamine kalliks võib minna.

Filtri ja õli näol on tegu osadega, mis puutuvad vahetult kokku auto ühe olulisima osa, mootoriga, mis tähendab, et nende hooldusvälpa mitte järgides riskite te oma sõiduki mootori kahjustamisega.

Mootoriõli ja -filter tuleb välja vahetada samaaegselt. Ehkki täpsed soovitused ja nõudmised sõltuvad teie autost, kasutatavast õlist ning teie sõiduki kasutustingimustest, soovitatakse need välja vahetada keskmiselt iga 10 000 kuni 15 000 kilomeetri tagant. Täpsemat infot selle kohta leiate te oma auto tehasejuhendist.

Ehkki mitmed, isegi kogenud autoomanikud pelgavad selle töö iseseisvalt läbiviimist, pole auto õli ja filtri vahetamine tegelikult midagi kontimurdvat. Oluline on hoolikalt valida oma autole sobiv filter ja vastav mootoriõli, omada kõiki vajalikke tööriistu ning teha läbiviidava protseduuri osas korralik eeltöö. Seejuures aitab käesolev juhend teid kõigi vahetamise sammude juures.

Alustame oma vahetusjuhendit tähtsaima ehk eeltööga. Ütleb ju vanasõnagi: üheksa korda mõõda, üks kord lõika ning see on vägagi tõsi mootoriõli ja -filtri vahetamise puhul. Esiteks juba mainitud uus filter ja õli. Sobivate osade välja valimiseks saate te abi oma auto tehasejuhendist ning lisainfot võite küsida poes tehniliselt spetsialistilt, kes saab teid abistada õige õli välja valimisega. Ostke kindlasti õli ja filter, mis on kooskõlas teie auto omaniku käsiraamatus välja toodud näitajatega ning arvestage, et õli on alati mõistlik pisut rohkem osta, et seda vajadusel lisada.

Motul õli pakett
Mitmed tootjad pakuvad mudelipõhiseid vahetuskomplekte, kus võib lisaks olla ka pidurivedelik, käigukastiõli jne

Kui kõik vajalikud vahetusosad on muretsetud, siis on aeg auto töö läbiviimiseks ette valmistada. Kõige mugavam on teil auto filtrit ja õli vahetada remondikanalit kasutades, kus te saate turvaliselt töötada ja töö käigus püsti seista. Selle või sellele sarnase ehitise puudumisel kasutage tungrauda, et auto selle abil üles tõsta. Kindlasti ärge unustada autot turvaliselt toestada ning selle võimalikku liikumist näiteks tõkiskingade abil tõkestada.

Viimaseks pidage silmas, et kuna te alustate tööd mootoriga, mis on koosteüksus, mille töötemperatuur on kõrge, siis peab auto olema enne töö alustamist piisavalt kaua seisnud, et mootor jõuaks mõnevõrra jahtuda, sest alustades tööd liiga vara või kohe pärast autoga sõitmist on teil äärmiselt suur oht ennast tuliste mootoriosade ja õliga vigastada. Samas on õlivahetuseks vajalik, et mootor oleks pisut saanud soojeneda ja õli seeläbi vedelamaks muutuda, seega ärge viige õlivahetust läbi ka täiesti külma mootoriga.

Pärast auto ettevalmistamist, tööks sobivasse kohta liigutamist ning turvaliselt kindlustamist pange valmis vahetuseks vajalikud tööriistad. Edukaks vahetuseks on teil lisaks uutele osadele vaja filtrivõtit, võtit karteri korgi eemaldamiseks, miinuspeaga kruvikeerajat, paari töökindaid, lappi tööala puhastamiseks ja vajadusel võimalike õlilekete likvideerimiseks ning anumat, kuhu kasutatud mootoriõli nõrutate. Selleks võib olla kas spetsiaalne anum või näiteks vana õli konteiner – kindel on aga see, et valitud anum peab olema lekketihe ning sulguma korralikult, et vältida reostust.

Nüüd saategi turvaliselt alustada õlivahetust, seega vajadusel eemaldage vajalikele osadele ligi pääsemiseks auto põhjakaitse. Esmalt avage õli täitekork, seejärel pange õli väljavooluava alla anum, mille olete vana õli püüdmiseks ette valmistanud. Järgmiseks keerake lahti õli tühjenduskork ning laske vanal, kasutatud õlil välja nõrguda. Tavaliselt kulub selleks paar minutit. Selle aja jooksul saate te kontrollida, kas õlivanni tühjenduskorgi seib vajab väljavahetamist – vajadusel asendage see. Pärast paari minutit peaks kasutatud õlist valdav osa välja valgunud olema. Ärge muretsege, kui vana õli nõrgumise lõppedes pisut alles jääb, sest seda täielikult süsteemist eemaldada on peaaegu võimatu. Järgmiseks keerake tühjenduskork tagasi peale.

Õlivahetus
Foto: Wikimedia Commons

Kui õli on nõrutatud, on aeg asuda filtri vahetamise juurde. Enne filtri kallale asumist paigaldage potentsiaalselt õliga vahetamisprotsessi käigus määrduda võivasse kohta õlivann, et vältida õli sattumist selleks mitte ettenähtud kohtadesse. Enne uue filtri paigaldamist eemaldage see pakendist ning kontrollige, et selle küljes ega sees poleks pakendi jääke või osasid. Olles selles veendunud, määrige uut filtrit, eelkõige selle tihendit kergelt õliga, et muuta selle paigaldamine sujuvamaks ja vältida probleeme selle eemaldamisel tulevase vahetuse käigus.

Seejärel eemaldage vana filter, kasutades selleks filtrivõtit ning paigaldage uus filter. Puhastage filter ning selle lähedal asuvad autoosad, mis võivad olla õlitilkadega määrdunud. Lõpuks valage sisse uus mootoriõli, jälgides samas, et te ei lisa seda rohkem, kui on sõiduki tootja poolt ette nähtud. Selle kogust saate te kontrollida õlimõõtevarda abil, kastes selle õlisse ning kontrollides, et õli tase ei ületaks märgist MAX. Kui te olete sellega valmis, siis keerake täitekork kinni.

Õli täitmine

Viimase sammuna õli ja filtri vahetusprotsessis on soovituslik mootor korraks tööle panna ilma seejuures gaasipedaali vajutamata. Jälgige, et õlisurve näidik tõendaks surve olemasolu süsteemis ning seejärel kontrollige visuaalselt oma auto süsteemide osi võimalike lekete osas. Märgates lekkeid, pingutage eelnevalt avatud korke ning õlifiltrit ennast, kasutades selleks vajadusel filtrivõtit. Kui aga probleeme ei ilmne, siis kontrollige igaks juhuks uuesti õlimõõtevardaga mootoriõli taset, veenduge, et ka seisnud mootori puhul poleks õli tase üle MAX märgise ning seejärel võitegi filtri ja õli vahetuse edukalt sooritatuks lugeda.

Pidage meeles, et on äärmiselt oluline kasutatud õli mitte olmejäätmete sekka visata. Tegu on keskkonna jaoks väga mürgise vedelikuga, mis tuleb kindlasti teisaldada selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadesse, näiteks bensiinijaamades olevatesse kogumispunktidesse või siis ohtlike jäätmete kogumisjaama.

Teabe allikad:
https://www.autovaruosadonline.ee/varuosade/oelifilter.html
https://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=6920

Fotod: Addinol, Motul, Wikimedia Commons

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.